• Regulamin i polityka prywatności

 

small(3).png

 

§ 1 Preambuła

Zasady funkcjonowania sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego www.fashionetka.com określa regulamin z którym należy się zapoznać przed dokonaniem zakupu.

§ 2 Postanowienia ogólne

2.1. Firma:
Lorez Beata Potocka
ul.Polna 27
26-115 Skarżysko Kościelne 
Jest administratorem i właścicielem sklepu internetowego www.fashionetka.com
2.2. Własność sklepu internetowego Fashionetka.com stanową zdjęcia,treść oraz układ graficzny sklepu.
"Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody fashionetka.com jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170. " 

§ 3 Definicje

3.1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Umowa sprzedaży –
Za pośrednictwem sklepu internetowego zawierana jest umowa kupna/sprzedaży produktu między klientem, a sprzedawcą.
Zamówienie –
Klient składa oświadczenie woli zakupu za pomocą formularza zamówienia zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
Konsument – 
Osoba fizyczna dokonuje ze sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży,która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.  
Konto –
Podstrona sklepu z przypisanym loginem i hasłem.Klient po dobrowolnej rejestracji konta ustala swój login i hasło dostępu .Po zalogowaniu się na konto klient ma dostęp do swoich danych wysyłkowych które może zmieniać oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach. 
Newsletter –
Klienci którzy korzystają z elektronicznej usługi newsletter otrzymują od sprzedawcy cykliczne wiadomości na swoją skrzynkę mailową o promocjach,nowościach i informacjach dotyczących sklepu. Klienci otrzymują wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, za swoją wyraźną zgodą.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
Bon podarunkowy –
Bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
Dni robocze –
Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Produkt –
Ruchoma rzecz dostęona w sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedażt między sprzedawcą, a klientem.
Sprzedawca –
Lorez Beata Potocka Polna 27 26-115 Skarżysko Kościelne NIP: 6631782653
Cena 
Kwota określona w polskich złotych brutto (z podatkiem Vat). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy (z wyjątkiem warunków promocji jakie ustala sklep)

§ 4 Konto

4.1.
Do korzystania ze sklepu internetowego Fashionetka.com wymagane jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
4.2.
Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. 
4.3.
Klient po utworzeniu konta zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, dzięki którym loguje się do sklepu internetowego.
4.4.
Korzyścią posiadania konta jest możliwość szybszych zakupów bez ponownego wpisywania danych do wysyłki  a także do sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

5.1.
Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna aby poprawnie złożyć zamówienia.
Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. 
5.2.
Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Akceptuję warunki regulaminu ” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
5.3.
Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje od sprzedawcy informację mailową o przyjęciu zamówienia (informacje zostaną wysłane na maila podanego przy rejestracji) .
5.4.
Jako dowód zawarcia umowy, zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego .
5.5.
Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć po zarejestrowaniu przez swoje konto jak i również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia potrzebne do dalszej realizacji zamówienia.
5.6.
Ceny podane w sklepie internetowym zawierają podatek VAT i są cenami w polskich złotych.
5.7.
W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
Wszystkie koszta widoczne są w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. 

§ 6 Warunki i termin płatności

6.1.
Formy płatności w sklepie:
A.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą Przelewy24.
B.
Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.
C.
Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
6.5.
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży
(w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą) .
Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane (klient otrzymuje na maila informację o anulowanej umowie).
6.6.
Jeśli Klient wybrał płatność gotówką bądź kartą za pobraniem jest obowiązany do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

§ 7 Warunki i termin dostawy zamówienia

7.1.
Dostawa produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firmy kurierskiej.
7.2.
Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Sposoby płatności” oraz w trakcie składania zamówienia na karcie produktu.
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
7.3.
Zakupów dokonywanych w sklepie internetowym nie można odebrać osobiście.
7.4.
Przesyłki z płatnością za pobraniem są przekazywane niezwłocznie do realizacji .
7.5.
W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
7.6.
Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
7.7.
Klient podczas odbioru przesyłki ma obowiązek sprawdzenia stanu paczki w obecności kuriera.
W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki bądź ubytku jej zawartości niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mailową.
Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§ 8 Bony podarunkowe

8.1.
Wydawca bonu – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
8.2.
Bon podarunkowy – bon umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
8.3.
Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.
8.4.
Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.
8.5.
Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.
8.6.
Bonu podarunkowego nie można wymianić na środki pieniężne.
8.7.
Bony zakupione w sklepie internetowym można realizować wyłącznie w sklepie internetowym.
Bony zakupione w sklepie stacjonarnym można realizować wyłącznie w sklepie stacjonarnym. 
8.8.
Ważność bonu to dwa miesiące od dnia jego wydania Nabywcy.
Okres ważności nie może zostać przedłużony.
8.9.
Bon podarunkowy można wykorzystać jednorozowo.
Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
8.10.
W przypadku zniszczenia,utraty lub kradzieży bonu podarunkowego po ich wydaniu nabywcy, wydawcy nie przysługują wobec tego żadne roszczenia. Nabywca nie może ubiegać się do wydawcy o wydanie duplikatu bonu, ani ubiegać się o zwrot środków pieniężnych
8.11.
Wydawca jest zobowiązany podać informacje Użytkownikowi, że Bon podarunkowy,może być zrealizowany wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz że posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
8.12.
Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego jeśli upłynął jego terminu ważności, lub gdy bon jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
8.13.
Gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
8.14.
W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.
8.15.
Bon podarunkowy można wykorzystać jednorazowo przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostaie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość. 

§ 9 Reklamacje i zwroty

9.1.
Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest faktura którą klient otrzymuje po zakupie na maila podanego podczas składania zamówienia.
9.2.
Sprzedawca w możliwie najkrótszym terminie,( nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia) rozpatrzy reklamację.
Prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu oraz faktura jest podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu. Formularze gotowe do pobrania tutaj ( klik ).
Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
9.3.
W Kodeksie Cywilnym występuje pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta wraz z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
9.4.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
9.5.
Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres info@fashionetka.com lub kurierem (pocztą polską) na adres Lorez Beata Potocka Polna 26a 26-115 Skarżysko Kościelne.
9.6.
Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu:Lorez Beata Potocka Polna 26a 26-115 Skarżysko Kościelne  wraz z fakturą i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.fashionetka.com.
9.7.
W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godz od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

10.1.
Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@fashionetka.com lub kurierem (pocztą polską) na adres Lorez Beata Potocka Polna 26a 26-115 Skarżysko Kościelne .
10.2.
W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.
10.3.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy.
10.4.
Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

11.1.
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
11.2.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
11.3.
W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
11.4.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
11.5.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
11.6.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
11.7.
W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
11.8.
Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
11.9.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

12.1.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
12.2.
Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
12.3.
Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
12.4.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies moga być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
12.5.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
12.6.
Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
12.7.
Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies moga być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 13 Postanowienia końcowe

13.1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13.2.
Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.fashionetka.com oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
13.3.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep Fashionetka stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

1. Administrator danych osobowych

Lorez Beata Potocka Polna 27 26-115 Skarżysko Kościelne  NIP:6631782653

2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane które podaje klient podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

3. Cel przetwarzania

Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

 • przesłania newslettera,
 • dostarczenia zamówionego towaru,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich,
 • zarejestrowania się w serwisie,
 • zawarcia umowy sprzedaży,
 • dokonania rozliczeń księgowych,

4. Rodzaje danych

Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:

 • imię i nazwisko,
 • informacje na temat płatności,
 • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę
 • adres do przesyłki,
 • adres e-mail i numer telefonu,

5. Warunki podania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklep Fashionetka.com.

7. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe

 • W każdej chwili masz prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych oraz możesz wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny . Sprzeciw nie wpłynie na  dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta w sklepie internetowym fashionetka.com, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane i przechowywane. Możesz zażądać aby sklep fashionetka.com ograniczył przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Twoją decyzją.
 • W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
 • Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego administratora. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres.

8. Okres przetwarzania

 Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

9. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne, programy antywirusowe  i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10. Powierzenie danych osobowych

Twoje dane osobowe są powierzone tylko podmiotom współpracującym ze sklepem Fashionetka.com w zakresie niezbędnym do świadczenia usług  np. w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności, dostarczania przesyłek oraz do celów księgowych (w przypadku zwrotu towaru).

Twoich danych nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

11. Google Analytics

Sklep internetowy Fashionetka.com używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

12. Newsletter

Klient ma możliwość subskrybowania naszego newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@fashionetka.com.

12. Cookies

Sklep internetowy Fashionetka.com jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

14. Regulacje końcowe

Jeśli uważasz, że sklep Fashionetka.com przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

15. Kontakt z administratorem

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych skontaktuj się z administratorem listownie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mail: info@fashionetka.com.

 

16. Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

 
 
 • Sklep zamknięty

Zmieniamy się dla Was na lepsze:*